OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Ovim Opštim uslovima korišćenja veb stranice (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja veb stranice) reguliše se pravni odnos između vas i RESPED LOGISTIKA d.o.o. sa sedištem na adresi Internacionalni prolaz 2, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija (u daljem tekstu: RESPED LOGISTIKA ili lice imenovano sa glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamenicama) u vezi sa Vašim korišćenjem veb stranice na adresi adresu vvv.resped.si i čije druge podstranice (u daljem tekstu: Sajt).

Pored ovih Uslova korišćenja veb stranice, pogledajte i Politiku privatnosti RESPED LOGISTIKA, koja definiše prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka, i Politiku o kolačićima kompanije, koja opisuje kolačiće koje koristimo i svrhe za koje ih koristimo.

PRISTUPANJEM ILI KORIŠĆENJEM SAJTA, SLAŽETE SE I SLAŽETE SE DA BUDETE OBAVEZNI OVIM USLOVIMA SVAKI PUT KADA KORISTITE SAJT. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA, NEMOJTE PRISTUPATI I/ILI KORISTITI SAJT.

1. Sadržaj veb stranice

Svrha veb stranice je da pruži informacije o RESPED LOGISTIKA i uslugama i proizvodima koje RESPED LOGISTIKA nudi.

Iako nastojimo da obezbedimo da sadržaj objavljen na mreži bude tačan, ažuran i potpun, informacije na Sajtu mogu biti netačne, zastarele ili nepotpune. RESPED LOGISTIKA se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizilazi iz ili je u vezi sa objavljivanjem ili upotrebom takvih informacija.

RESPED LOGISTIKA ne može i ne garantuje nesmetan pristup Veb sajtu i njegovom korišćenju, i odbacuje bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu i gubitak koji proističe iz ili u vezi sa prekidom korišćenja Veb sajta ili nemogućnošću pristupa.

Kako bi se obezbedilo da se veb stranica stalno ažurira, RESPED LOGISTIKA zadržava pravo da promeni i/ili ažurira sadržaj veb stranice u bilo kom trenutku. Takođe zadržavamo pravo da privremeno ili trajno povučemo veb lokaciju i/ili uskratimo pristup svim korisnicima.

2. Pristup veb lokaciji i njeno korišćenje

Ova veb stranica ima isključivo nekomercijalnu i ličnu svrhu i/ili svrhu predstavljanja RESPED LOGISTIKA i usluga koje nudi, a sve to isključivo u skladu sa ovim Uslovima korišćenja veb stranice, Politikom privatnosti RESPED LOGISTIKA, njenom Politikom o kolačićima i drugim relevantne odredbe važećeg zakonodavstva.

Pristupanjem i korišćenjem Sajta, garantujete da (i) nećete koristiti Sajt na način koji oštećuje, onemogućava, preopterećuje ili narušava Sajt ili koji utiče na korišćenje i uživanje prava bilo kog drugog korisnika u vezi sa Sajtom ili prava trećih lica; (ii) ne pokušava da dobije neovlašćen pristup sajtu; (iii) ne preslikava ili uokviruje Veb lokaciju ili bilo koji njen deo na drugu veb lokaciju; (iv) pristupate veb stranici samo preko interfejsa koji obezbeđuje RESPED LOGISTIKA; (v) ne koristite softver namenjen za dobijanje informacija o korišćenju veb stranice od strane drugih korisnika i za otkrivanje identiteta takvih korisnika; (vi) Ne koristite veb lokaciju u bilo koju svrhu ili na bilo koji način koji je nezakonit ili zabranjen ovim Uslovima korišćenja veb stranice.

3. Korisnički generisani sadržaj

Vi ste isključivo odgovorni za sadržaj koji pružate RESPED LOGISTIKA, što uključuje, između ostalog, informacije i materijale date u obliku pitanja, odgovora, upita i komentara ili u vezi sa njima (u daljem tekstu: Korisnički generisani sadržaj). RESPED LOGISTIKA se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proističe iz ili je u vezi sa sadržajem generisanim od strane korisnika.

Saglasni ste i garantujete da ste isključivo odgovorni za sav sadržaj koji pružate. RESPED LOGISTIKA ne kontroliše sadržaj koji generiše korisnik i ne garantuje njegovu tačnost, potpunost i kvalitet. Obavezni ste da obeštetite, branite i zaštitite RESPED LOGISTIKA od bilo kakvih potraživanja i gubitaka koji proističu iz vašeg oslanjanja na sadržaj koji generiše korisnik.

Možete nas obavestiti o svakom navodnom kršenju sadržaja koji generiše korisnik na e-mail adresu transport@resped.si. Svaki sadržaj koji navedete će čitati, koristiti i prikupljati samo RESPED LOGISTIKA i lica ovlašćena od strane RESPED LOGISTIKA.

4. Veze ka veb lokacijama trećih strana

Veb lokacija može sadržati veze ka veb lokacijama trećih strana kako bi se olakšalo pregledanje i poboljšalo korisničko iskustvo. Takve veze ne znače da RESPED LOGISTIKA podržava, sponzoriše ili preporučuje treću stranu, njenu veb stranicu ili informacije date na takvoj veb stranici.

Ako koristite vezu ka sajtu treće strane, napustićete Sajt i bićete preusmereni na sajt treće strane, čije korišćenje je regulisano uslovima korišćenja i politikom privatnosti koja se primenjuje na tu veb lokaciju.

RESPED LOGISTIKA nije odgovorna za bilo koju takvu veb stranicu i njen sadržaj ili informacije, niti je odgovorna za dostupnost bilo koje takve veb stranice.

5. Prava intelektualne svojine

Veb stranica i sadržaj objavljeni na veb stranici su intelektualna svojina RESPED LOGISTIKA ili njenih davalaca licence i ne mogu se koristiti bez prethodne izričite saglasnosti RESPED LOGISTIKA. RESPED LOGISTIKA, resped.si, brendovi, slike, fotografije, tekstovi, uključujući ceo sadržaj veb stranice, grafike i ikone su intelektualna svojina RESPED LOGISTIKA. Svi ostali brendovi, nazivi proizvoda i kompanija i logotipi su intelektualna svojina njihovih davalaca licence. Zabranjeno je reprodukovati, kopirati, prenositi, izlagati, prodavati, objavljivati, čuvati, modifikovati i koristiti sadržaj veb stranice u bilo kom obliku, u celini ili delimično, u komercijalne svrhe bez prethodne pismene dozvole RESPED LOGISTIKA.

Logotipi, kompanije i brendovi objavljeni na veb stranici mogu biti žigovi u vlasništvu RESPED LOGISTIKA ili koje je RESPED LOGISTIKA objavila na veb stranici uz saglasnost vlasnika prava intelektualne svojine. Zabranjena je upotreba ovakvih logotipa, kompanija i brendova bez prethodne pismene dozvole RESPED LOGISTIKA ili treće strane.

6. Isključenje odgovornosti

Osim ako je drugačije navedeno u ovim Uslovima korišćenja veb stranice, RESPED LOGISTIKA ne garantuje, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, bilo izričito ili prećutno, da će informacije na veb lokaciji i njen sadržaj i veze ka veb lokacijama trećih strana su odgovarajući, pouzdani, dostupni, ažurni i tačni. Veb stranica, informacije na njoj, njen sadržaj i grafika se pružaju bez ikakvih garancija ili uslova.

Informacije na veb stranici mogu biti netačne ili sadržavati štamparske greške. RESPED LOGISTIKA se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proističe iz ili je u vezi sa nemogućnošću korišćenja veb stranice, mogućnost gubitka informacija, izgubljene dobiti, gubitka dobre volje ili reputacije, kao i za bilo koji gubitak koji proizlazi iz ili je povezan sa ličnim povredama za, i bilo koju drugu štetu ili gubitak koji proističe iz ili u vezi sa (i) vašim pristupom veb stranici; (ii) vašu nemogućnost da koristite ili da se povežete sa Veb-sajtom; (iii) bilo koje informacije o ili u vezi sa Veb-sajtom ili njegovim sadržajem; (iv) Korisnički generisani sadržaj koji ste kreirali ili je povezan sa vama. Sva ova ograničenja odgovornosti važe bez obzira da li se radi o ugovoru, deliktu, nemaru, strogoj odgovornosti ili bilo kom drugom obliku odgovornosti.

7. Zasebnost

Svi lični podaci koje prikuplja RESPED LOGISTIKA obrađuje se u skladu sa Politikom privatnosti i Politikom o kolačićima.

8. Promene ovih Uslova korišćenja veb stranice

RESPED LOGISTIKA zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja veb stranice. Uslovi korišćenja veb stranice, koji se svaki put menjaju, regulišu pristup veb stranici i njeno korišćenje od trenutka objavljivanja na veb lokaciji. Pristupanjem i korišćenjem veb-sajta, saglasni ste i obavezujete se da ćete biti obavezani takvim izmenjenim Uslovima korišćenja veb-sajta.

Datum poslednje revizije ovih Uslova korišćenja veb stranice je naveden u nastavku.

9. Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja veb-sajta, zajedno sa Politikom privatnosti i Politikom o kolačićima objavljenim na Veb-sajtu, u potpunosti regulišu odnos između vas i RESPED LOGISTIKA u vezi sa vašim korišćenjem veb-sajta.

Uslovi korišćenja veb stranice, zajedno sa Politikom privatnosti i Politikom o kolačićima, regulisani su zakonodavstvom Republike Slovenije, u skladu sa kojim se i tumače. Za sve eventualne sporove koji su na bilo koji način u vezi sa Uslovima korišćenja sajta, zajedno sa Politikom privatnosti i Politikom o kolačićima, nadležni su sudovi u Novoj Gorici ili mesno nadležni sud.

10. Kontakt

Ukoliko imate pitanja, pišite nam na mailto:transport@resped.si.

©RESPED LOGISTIK (avgust 2022)