Konkursi

Javni konkurs za uspostavljanje ili unapređenje elektronskog poslovanja u MSP u periodu 2019-2022 „E-POSLOVANJE 2019-2022”

Naziv projekta: Nadogradnja elektronskog poslovanja u kompaniji

Skraćenica projekta: RESPED

Svrha projekta:

  • Implementacija elektronske razmene između partnera
  • Digitalizacija nastupa na sajmovima
  • Uspostavljanje veb stranice za strana tržišta
  • Priprema prodajnog videa proizvoda
  • Jačanje kompetencija – obuka

Iznos subvencije: 29.820 eur

Vreme trajanja operacije: 01.12.2021-31.08.2022

Cilj projekta je unapređenje efikasnosti poslovanja, povećanje vidljivosti kompanije i lakši prodor na strana tržišta.

Investiciju sufinansiraju Republika Slovenija i Evropska unija iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (vvv.eu-skladi.si).